شرکت کاسپین سفر ایرانیان در پی نیاز شدید واحدهای تاکسیرانی به تاکسی های بیشتر برای شهرهای بزرگ و همچنین نیاز به نوسازی تاکسی های قدیمی برای امنیت و راحتی هرچه بیشتر مسافران توسط جناب آقای رحمت اله حاج محمد علی که موسس اتحادیه تاکسیرانی و رئیس این اتحادیه نیز بود تاسیس گردید. این شرکت هم اکنون با دارا بودن شعبات متعدد در شهرهای مختلف همچون تنکابن، کرج و قم یکی از پیشتازان زمینه تاکسیرانی می باشد.